Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts Nr. LLV-392

"Sociālais taksometrs, veicinot pārrobežu mobilitātes aktivitātes starp Daugavpili, Zarasai un Visaginas"

 

Oriģinālais nosaukums: ("Social taxi, promoting cross-border mobility activities between Daugavpils, Zarasai and Visaginas")

Projekta saīsinātais nosaukums: „Social taxi” (Sociālais taksometrs)

PROJEKTA PARTNERĪBA:

Vadošais partneris (LP): Lietuvas Sociālās integrācijas valsts institūts

Projekta partneri Latvijā (2): PP3-Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvalde, PP2-biedrība „Kukuži”

Projekta partneri Lietuvā (2): PP4- Zarasai pilsētas pašvaldība, PP5- Visaginas pilsētas pašvaldība

Projekta īstenošanas laiks: 17.03.2014.-16.03.2015. (12 mēneši).

Projekta mērķauditorija: cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas pārvietojas ratiņkrēslos.

Projekta mērķi:

1. Izveidot IT sistēmu un mobilo aplikāciju, kas ļaus cilvēkiem viegli plānot un organizēt savus braucienus.

2. Iegādāties speciāli aprīkotu automašīnu.

3. Izveidot un nodrošināt sociālā taksometra pakalpojumus Daugavpilī.

4. Mazināt mobilitātes traucējumus Daugavpils iedzīvotājiem ar ratiņkrēsliem.

Pateicoties ši projektam ir sagaidāms, ka jaunais pakalpojums Daugavpilī ievērojami palielinās cilvēku  ar invaliditāti mobilitāti un nodrošinās iespēju pārvietoties bez ierobežojumiem. Tas dos iespēju cilvēkiem ratiņkrēslos justies sevi neatkarīgiem no ģimenes locekļiem, lai bezs maksas varētu apmeklēt dažādas vietas.

Sociālais taksometrs būs jaunssociālais pakalpojums Daugavpilī, kas ļaus cilvēkiem ratiņkrēslos ērti nokļūt nozīmētajā vietā, piemēram, ārstniecības iestādēs, universitātē, kino, darbā, teātrī, utt.

Plānots, ka projekta laikā piedalīsies 60 personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslos un tiek plānots, ka kopumā varētu būt vekti aptuveni 600 sociālo taksometra pasūtijumi. 


Projektu līdzfinansē:

Kopējais projekta finansējums Daugavpilī: 31100, 00 EUR

 Eiropas reģionālais attīstības fonda finansējums (ERAF): 85% - 26435, 00 EUR

 Daugavpils pilsētas domes finansējums: 15% - 4665, 00 EUR