2022 m. įgyvendinami projektai

Kauno, Panevėžio, Klaipėdos miestų ir Radviliškio, Jonavos, Ukmergės, Klaipėdos, Vilniaus, Šiaulių rajonų savivaldybėse teikiame pavėžėjimo paslaugas neįgaliesiems ir konsultacijas jų artimiesiems pagal socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektus. Utenos rajono savivaldybėje organizuojame pavėžėjimo paslaugas senyvo amžiaus bei negalią turintiems asmenims pagal nevyriausybinių organizacijų veiklų, mažinant socialinę atskirtį, prevencinių priemonių projektų konkursą. Kėdainiuose nuo liepos 19 d. startavome Socialinis taksi veiklos programą, pagal kurią iki gruodžio 31 d. planuojame suteikti ne mažiau nei 240 pavėžėjimo ir asistavimo paslaugą negalią turintiems asmenims. Veiklą pratęsėme ir Kauno rajone, kur kartu su partneriais VšĮ „Socialinės partnerystės grupė“ inicijavome projektą „Socialinis taksi“ pavežėjimo su palydėjimu paslaugos neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims“. Tikimės iki metų galo suteikti paslaugas ne mažiau nei 35-iems žmonėms. Na, ir galiausiai, vėl atsidarėme šalies sostinėje. Vilniuje, laimėję transporto paslaugų su pagalba asmenims, judantiems vežimėlio pagalba, viešuosius pirkimus ir gavę savivaldybės finansavimą pagal Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašą, užtikrinome Socialinio taksi paslaugų sostinėje tęstinumą iki 2023 m. rugsėjo mėn. Džiaugiamės šiais pasiekimais ir pažadame toliau dirbti vardan negalią turinčių ir senyvo amžiaus mobilumo!