Vilniaus miesto savivaldybė

Paslauga teikiama savivaldybės gyventojams, kuriems Vilniaus socialinių paslaugų centras nustatė šios paslaugos poreikį. Daugiau informacijos apie poreikio nustatymo tvarką rasite čia.

Vilniaus rajono savivaldybė

Vilniaus rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems neįgaliesiems, kuriems yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, bei jų atstovams.

Kauno miesto savivaldybė

Kauno mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems asmenims, judantiems tik gulimoje padėtyje, vežimėlio pagalba ir kitiems asmenims su negalia ir sunkia negalia

Kauno rajono savivaldybė

Kauno rajono gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems negalią turintiems asmenims - suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms

Klaipėdos miesto savivaldybė

Paslauga teikiama Klaipėdos mieste gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems negalią turintiems asmenims - suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms

Klaipėdos rajono savivaldybė

Paslauga teikiama Klaipėdos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Ukmergės rajono savivaldybė

Paslauga teikiama Ukmergės rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems asmenims, turintiems negalią.

Utenos rajono savivaldybė

Paslauga teikiama Utenos rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems asmenims, turintiems negalią.

Kėdainių rajono savivaldybė

Paslauga teikiama Kėdainių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems negalią turintiems ir senyvo amžiaus asmenims

Švenčionių rajono savivaldybė

Paslauga teikiama Švenčionių rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems ar faktiškai gyvenantiems vaikams su negalia ir juos lydintiems asmenims; asmenims, kuriems nustatytas 0-55 procentų darbingumo lygis, bei juos lydintiems asmenims; asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei lydintiems asmenims; onkologiniams ligoniams; šeimoms, kurioms teikiamos socialinės paslaugos ir jų vaikams; kitais atvejais, kai asmeniui (šeimai) būtinos transporto paslaugos ir asmuo (šeima) neturi galimybės jų organizuoti savarankiškai.